Afsluiting voet/fietspaden John Frostbrug bij evenementen

Sjerk de Groot 10-10-2022 1 reacties

Voor sommige evenementen zijn in het verleden de voetpaden het hele voet- en fietspad aan de westzijde op de John Frostbrug afgesloten voor verkeer. Bij het beoordelen van aanvragen voor evenementen zou voortaan gestuurd moeten worden op zo min mogelijk en, indien echt aantoonbaar nuttig en noodzakelijk, zo kort mogelijke afsluitingen voor voetgangers en fietsers op de John Frostbrug.

Aanleiding

Bij evenementen wordt soms een van de voet/fietspaden van de John Frostbrug afgesloten. En dan niet alleen kort gedurende het evenement zelf, maar soms ook tot een week voorafgaand aan het evenement. In 2022 was dit zo voor Bridge to Liberation, maar het kwam in het verleden ook wel voor dat er dagen van tevoren afschermingshekken op het voetpad werden geplaatst bij evenementen op de Stadsblokken. Dit leidt in de praktijk tot onveilige situaties/conflicten tussen verkeersdeelnemers.

 

Probleem

Het afsluiten van een voet/fietspad op de John Frostbrug en het verkeer over één zijde van de brug afwikkelen is in beginsel niet wenselijk, om de volgende redenen:

  • Het betreft een van de 2 stadsverbindingen voor voetgangers en fietsers tussen Arnhem Noord en Zuid. Het pad is onderdeel van het Rijnwaalpad F325. De fietspaden op de John Frostbrug zijn dan ook goed gebruikte (drukke). Volgens de vigerende CROW-richtlijnen zijn de paden zelfs eigenlijk al te smal voor het huidige fietsverkeer in één richting, laat staan voor verkeer met die intensiteiten in twee richtingen.
  • Vanwege de hoogteligging van de brug stijgt en daalt het fietsverkeer. De verkeerssamenstelling is ook zeer gemêleerd: Canta’s, brommers, elektrische fietsen, bakfietsen, ouders met kleine kinderen, van forensen op speed-pedelecs tot groepen scholieren. De snelheidsverschillen hier zijn groot, het aantal inhaalmanoeuvres ook;
  • Afsluiten van het pad op de brug betekent de facto het instellen van tweerichtingsverkeer over het hele wegvak van Airborneplein tot Monchyplein (totaal 1,2 km). Dit is dus een relatief lang traject waarin extra aandacht van de verkeersdeelnemer wordt gevraagd, in tegenstelling tot vaak veel kortere tijdelijke situaties in de (binnen)stad;
  • Omgeleid Fietsverkeer kan in de huidige situatie niet fatsoenlijk de weg vervolgen bij het einde van de omleiding. Voor fietsverkeer van Noord naar zuid is het niet mogelijk om via het oostelijke fietspad op een nette wijze het pad te verlaten er hoogte van de Graslaan (de fietslusjes  bij de Graslaan zijn nog smaller dan het pad op de Frostbrug) en bij het Monchyplein ontbreken vanuit die rijrichting fietsverkeerslichten voor de oversteekplaatsen;
  • Er zijn geen geschikte omleidingsroutes voor het fietsverkeer via andere wegen. De Mandelabrug ligt hemelsbreed 1km verderop, 2km omrijden valt ver buiten de geldende normen voor omleidingsroutes voor de fiets;
  • Door bij evenementen fietsverkeer in twee richtingen als ‘oplossing’ te gebruiken suggereert de gemeente dat tegen de richting fietsen best veilig en oké is.

 

Gewenste oplossing

Bij evenementen zou er, indien daarom door organisaties om wordt verzocht, een heldere en expliciete en navolgbare afweging moeten plaatsvinden wat betreft nut en noodzaak van het afsluiten van (delen van) het voet/fietspad op de John Frostbrug. Het gata om ene belangenafweging tussen het evenement aan de ene kant en de hinder en onveiligheid voor fietsers en voetgangers aan de andere kant. En als je als gemeente een afsluiting wilt toestaan, dan alleen voor een zo kort mogelijke duur buiten de schooltijden en zo goed mogelijk ondersteund over de hele route (tussen Airborneplein en Monchyplein dus) met verkeersregelaars en heldere bewegwijzering etc.

In de praktijk zou dit ertoe moeten leiden dat niet ene week lang één zijde van de brug voor voetgangers en/of fietsers afgesloten is, maar dat de organiserende partij de opbouw zodanig moet regelen dat de sluiting beperkt blijft tot een maximaal aantal uren, altijd buiten de spits. Als richtlijn zou je kunnen  gebruiken dat als je de brug niet op dat moment en/of voor die tijdsduur dicht zou willen voor het autoverkeer, dat je het dan ook niet toestaat voor voetgangers en fietsverkeer.

Lat: 51.9755682936896
Long: 5.91211555573798

Een momentje...

1  reacties

Saskia Wilmsen gemeente Arnhem 11-10-22 om 9:57

Beste Sjerk de Groot,

Dank voor het uitgebreide advies. We nemen het mee.

Met vriendelijke groet

Saskia

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.