Evenementen en festivals horen thuis in onze parken

564 keer bekeken 70 reacties

Tot en met vrijdag 28 oktober 2022 konden Arnhemmers meedenken over de profielen die we per evenementlocatie in onze stad gaan opstellen. In de locatieprofielen komt straks per evenementenlocatie het volgende te staan: 

  • een beschrijving van de locatie
  • de voorzieningen ter plaatse
  • de richtlijnen voor het gebruik 

Meedoen kon op 2 manieren:

Je kon aangeven of je het eens of oneens was met de stellingen. Daarnaast kon je door een plek op de kaart 'te prikken' tips, verbetervoorstellen en ideeën doorgeven over een specifieke evenementenlocatie .

Resultaten

De opmerkingen en suggesties die we ontvingen vindt u op de projectpagina op arnhem.nl. Ook leest u daar meer over het vervolg.

Ik vind dat evenementen en festivals thuishoren in de parken in de stad Arnhem.

Afbeeldingen

Stemmen

595 totaal
297 eens
298 oneens

70  reacties

Binnenstad 04-10-22 om 19:15

Eigenlijk een ja en nee tegelijk. Ja mits de teringzooi naderhand opgeruimd wordt en er voldoende toiletten zijn.En tevens er geen keiharde muziek wordt gedraaid vanwege de natuur.

Anoniem 04-10-22 om 20:19

Ik denk dat de stadsparken daar heel geschikt voor zijn. Er moet een evenwicht zijn tussen evenementen en ruimte om van de 'natuur'/ gras en ruimte te genieten, maar een park zoals het Immerloopark is heel geschikt voor kleinere evenementen tot bv. 250 bezoekers. 

Bewoner Burgemeesterswijk 05-10-22 om 17:20

De parken zijn openbaar en kunnen niet gebruikt worden voor niet-openbare evenementen.
Bij oa versterkte muziek / grote bezoekersaantallen moet onderzoek worden gedaan naar de gevolgen voor natuur / dierenwelzijn. 

j. Ling 05-10-22 om 17:36

Ik vind dancefestivals zoals bij de Witte villa, waarbij hard muziek wordt gedraaid niet passen in het park ivm de dieren die daar wonen. 

Joey 06-10-22 om 13:00

In de avond is er veel geluidsoverlast.  Niet te doen voor jonge gezinnen. 

Overdag is prima

Ikkes 06-10-22 om 13:29

 Parken als sonsbeekpark, Zypendaal en gulden bodem moeten in eerste instantie om rust, dagrecreatie en natuurbeleving gaan.

Op dit moment wordt er te veel georganiseerd in de parken waardoor er geregeld er overlast is voor omwonenden en de natuur en je niet ontspannen in de parken kunt bevinden.

Minder evenementen, meer beperking in geluid en alleen in sonsbeekpark evenementen.

(en ja ik ben een evenementenbezoeker, echter karakter en andere doelen van de parken gaan achter uit) 

Fam 06-10-22 om 13:39

Niet perse. Iets laagdrempeligs zonder al te harde muziek dat atopt na een paar uurtjes zoals een marktje ok. Maar geen muziekfestivals of iets in de parken. 
dat gaat ten koste van de natuur en de dieren en de parken liggen ook nabij woningen. Grote muziekfestivals kunnen in leegstaande industriepanden of op het industriegebied

Annet 06-10-22 om 14:29

Afhankelijk van het soort festival, is een stadspark zeker geschikt hiervoor. De combinatie "natuur" en "amusement" is juist zo mooi

Stephanie 06-10-22 om 16:05

Parken vind ik bij uitstek geschikt voor evenementen; veel ruimte om in te richten naar wens van de organisator waardoor er veel variatie aan type evenementen mogelijk is.

Jenneke 06-10-22 om 19:14

Ik vind de parken daat niet geschikt voor. Sowieso niet voor muziek festivals of muziek feestjes ivm geluidsoverlast voor omwonden en de dieren die er wonen.  Een marktje of kleinschalige evenement zou beter zijn en alleen in gedeeltes van parken waar de dieren niet verjaagt worden. ( zypendaal, gulden bodem etc vallen daarbij af ) bepaalde delen van sonsbeek zou wel kunnen. En sommige stukken van het immerloo park.

P 06-10-22 om 19:33

Jazeker, de prachtige parken zijn een prachtige omgeving voor evenementen, denk aan de Westerveld fair of muziek op de ronde weide! 
Van harde muziek hou ik niet zo omdat ik het belangrijk vind om mensen te ontmoeten tijdens evenementen dan is het fijn als je elkaar kunt verstaan 😉

Anoniem 06-10-22 om 22:19

De geluidsoverlast en rotzooi die achter word gelaten in sonsbeek is gewoon niet leuk meer. Ook de drukte is gewoon niet te doen als je overdag door het park wandelen en je hebt een beperking waardoor je menigtes niet goed kunt verdragen. Ook is het voor het park en de dieren zelf echt geen pretje. 

Omik 07-10-22 om 7:36

Maar wel met veel veel geluid. Om gehoorschade en geluidsoverlast te voorkomen.

Piet 07-10-22 om 14:12

Zou ook in een winkelcentrum in een wijk of open veld/GelreDome, water (rijkerswoerdse plas) kunnen zijn

Leo 07-10-22 om 14:24

Om de natuur niet teveel te belasten moeten minder festivals in parken worden gehouden. Doe maar meer op straat of op pleinen, De markt is groot zat. Living Statues is een voorbeeld van een leuk evenement op straat. Verder kunnen mode- en kunst-evenementen of gewoon op straat of in gebouwen, net als natuurmarkten e.d.

Anoniem 07-10-22 om 14:51

Wel icm terreinen als de stadsblokken e.d.

KM 07-10-22 om 15:14

Parken zijn geen plek voor lawaai-evenementen

Anoniem 08-10-22 om 9:27

er is al meerdere keren gebleken dat evenementen in parken enorm belastend zijn voor de natuur. We zijn juist die natuur enorm nodig om een gezonde leefomgeving te krijgen / behouden. Daarnaast zijn voor evenementen in parken milieu belastende agregaten voor stroom nodig. Door evenementen om reeds bestrate pleinen te doen belast je de natuur niet met het geicht van het evenemenet en in ene bestrate omgeving is water en energie voorhandne zonder agregaten.

Anke 09-10-22 om 12:42

Een stadspark is gemaakt om te gebruiken door de inwoners en bezoekers van de stad. Bij het kiezen van evenementen moet je wel een goede afweging maken tussen verschillende belanghebbenden: O.a. Bezoekers, organisatie, omwonenden en natuur. Waarbij commercie niet zonder meer de boventoon mag voeren. 

Anoniem 09-10-22 om 15:09

Parken in Arnhem zijn vanwege hun diversiteit uitermate geschikt voor uiteenlopende evenementen. Arnhem heeft een reputatie als parkenstad. Evenementen in parken krijgen juist door de omgeving een extra beleving. 

Anoniem 09-10-22 om 16:14

Het Suikerfeest dat elk jaar iin het Immeloo park gehouden word, En met het jaar een groter aantal bezoekers trekt. Klint mooi maar is het niet de parkeer overlast is enorm. Met name op de groningsesingel bij de kleine Albert Hein en Basic fit. Auto,s die dubbel geparkeerd staan, auto,s die voor de /onze parkeer garage's gezet worden zodat je geen kant op kunt.

Extra vervelend als je de auto nodig hebt omdat je in de thuiszorg werkt.

Er staan mensen van de organisatie op de verkeerde plek. Bij de nieuwe flat ter hoogte van de Chinees. Wij hebben altijd al overlast van de Basic Fit dat in onze ogen niet in een woonwijk thuis hoort.

De toegang naar de kleine AH was compleet gebolkkeerd door aan beide kanten van de weg geparkeerde auto's

Er kwam na lang bellen politie bij en na nog langer wachten werden sommige wagens we hebben het over uren weggehaald.

Politie was niet meer te vinden.

Hardloper 09-10-22 om 16:24

Het aantal bezoekers word te groot met name het verbindende Suikerfeest. Er komen van uit het hele land bezoekers op af. We hebben het over duizende bezoekers die hun auto het liefst in het park of er zo dicht mogelijk bij neerzetten.

Anoniem 09-10-22 om 18:57

Te belastend voor planten, bomen, dieren en grond

Henrie Snijders 09-10-22 om 21:14

Parken zijn geen evenemententerreinen. Ik woon zelf aan het Immerloo park in Arnhem-Zuid waar de laatse jaren steeds vaker evenementen worden georganiseerd. Dit leidt tot steeds meer overlast voor de buurt, zowel qua parkeren als geluidsoverlast. De infrastructuur in de omgeving van het park is niet berekend op (grote) evenementen. Daarnaast is het ook een aanlslag op de flora en fauna in het park.

Tim 09-10-22 om 21:39

Het lijk me leuk als er meer in immerloopark gaat gebeuren

Anoniem 10-10-22 om 10:18

In Arnhem zijn genoeg openbare (vertsteende) plekken waar dergelijke festivals georganiseerd kunnen worden. In deze tijd van klimaat- en biodiversiteitscrisis dienen we zorgvuldig met onze parken en bossen om te gaan. Natuur en recreatie gaan wat mij betreft prima samen, maar alleen als er sprake is van wederzijds respect. Ik vraag mij af of het organiseren van een festival niet te zwaar drukt op gebieds flora en fauna

Sabine 10-10-22 om 11:25

Ik vind dat prachtige locatie. Echter, wij dienen  wel de natuur die er leeft in ogenschouw te nemen. En alternatieve locaties niet op voorhand afschieten. De strekking van de stelling is wat zwart/wit. Industriële omgevingen zijn voor sommige festivals juist heel passend!

SV 10-10-22 om 22:48

Festivals in de parken Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem moeten worden beperkt tot de daarvoor bestemde locaties: de Ronde Weide en het gebied rondom de Witte Villa. Benut deze locaties en laat het daarbij. Geen uitbreiding. Geluidsoverlast is een groot probleem voor bezoekers (gehoorschade) en omwonenden. Dit moet worden voorkomen. De flora en fauna van de parken ondervinden schade aan grote festivals/evenementen buiten de genoemde locaties. Deze schade komt soms pas veel later aan het licht. en dan is het te laat. 

NN 11-10-22 om 11:39

Gezien de grote druk op de natuur moeten mn de parken ontzien worden. Dus geen lichtshows en grootschalige (muziek =lawaai) evenementen. In ieder geval niet meer na zonsondergang.

En belangrijk, voor alle festivals geldt dat er scherp op de geluidsoverlast gelet moet worden cq aan de norm wordt vastgehouden !

Mels Barriere 11-10-22 om 16:20

Er zijn in Arnhem parken met veel ruimte zoals het Immerloopark. Voordeel is dat er voldoende stroomkasten aanwezig zijn. Nadeel is parkeren opkorte afstand

Anoniem 12-10-22 om 9:46

Een park  is niet zomaar een festival terrein. Het heeft vooral andere functies en is ook kwetsbaar. Zeker als een festival aan het park niet toevoegt, het verstoort of beschadigt kan veel beter een minder kwetsbare plek worden gekozen. Die zijn er genoeg in de stad.

Anoniem 12-10-22 om 18:17

Een park is voor de rust, ontspanning, en een evenement kan dat in de weg staan. Zeker als het groot is en er veel mensen op af komen en of veel muziek bij is. En helemaal als er wandelpaden afgezet worden. 

 

Bram 12-10-22 om 18:22

Park is voor rust en ontspanning en niet voor veel bezoekers, lawaai, rotzooi. Zeker niet als er wandelpaden worden afgesloten. 

Willem 13-10-22 om 16:02

De parken van Arnhem zijn te waardevol en kwetsbaar om vaak gebruikt te worden als festival terrein. Sommige parken zijn geschikter als andere maar vooral terughoudend zijn met evenementen. De bezoekersdruk is sowieso al hoog

Fred 13-10-22 om 21:34

De parken zijn er voor iedereen en zeker ook voor de festivalganger!! Met zorg voor de omgeving kan een organisator ook hier een evenement geven. De mooiste evenementen van Nederland vinden in de natuur plaats, denk aan into the great wide open op Vlieland, het Amsterdamse bos etc.

Anoniem 14-10-22 om 8:58

Er worden al veel evenementen in de parken gehouden in arnhem. Het zijn zo'n beetje de laatste vrije open bare ruimten. Er is een grens aan de hoeveelheid en vooral aan de schaal van de evenementen. Ik zou ze beter spreiden over de stad, maar ook in het centrum zoals indertijd living statues. Dan voegt het iets toe aan de kracht van de binnenstad. Daarnaast trek meer kleinschalige evenementen naar Arnhem op gebied van kunst en cultuur. Minder commercieel maar meer verrijkend voor de sameleving. 

Anoniem 14-10-22 om 21:00

Omdat parken en groen plaatsen zijn voor natuurbeleving en rust in de drukke en gebouwde stadsomgeving. Evenementen horen op verharde pleinen en markten thuis, ik verzet me tegen al die zogenaamde markten, kermisachtige attracties, circussen  en fairs etc. in de groene omgeving

 

Anoniem 15-10-22 om 12:18

er zijn veel teveel evenementen in Sonsbeek park (en Zypendaal); zij verstoren de rust voor de omwonenden: verkeer, gevaarlijke overlast op de wandelpaden en geluidsoverlast tot ver in de omgeving met name de Ronde Weide, dat als amfitheater werkt en terugkaatst tegen het amfitheater vande gulden bodem. Ook verstoort het  de fauna ! 

Anoniem 16-10-22 om 17:12

Alleen kleine evenementen zonder veel licht- of geluidsoverlast kunnen in parken, maar wat omvangrijker evenementen horen thuis op een evenemententerrein

Gerrit 16-10-22 om 18:26

De parken hebben een natuurwaarde. Alleen op kleine schaal, natuurgerelateerd, gezondheid en beweging, educatie maar niet meer dan dat en zeker geen grote aantallen mensen of spullen/stands. Stel een maximum en bescherm daarmee de natuur en de leefbaarheid. Kleinschalig, geen afval resten en meeropbrengst komt beschikbaar voor uitbreiding natuur

Anoniem 16-10-22 om 21:08

Parken zijn van oudsher bedoeld als plaats van rust in de hectiek van het dagelijks leven. Ik mijd 's-zomers de parken in Arnhem, omdat er vrijwel elke week wel ergens iets te doen is. Dat verstoort deze functie en zorgt voor (geluids-)overlast, zowel in het park zelf als in de wijde omgeving. Bovendien vind ik dat een besloten evenement niet thuishoort in een openbaar park. We betalen met z'n allen voor het onderhoud en het herstel van de schade, terwijl lang niet iedereen er aan kan of wil deelnemen.

Sanne 17-10-22 om 9:10

Parken zijn er voor ontspanning, wandelen en rust. Festivals veranderen het park in een afvalhoop van bekers, herrie en lawaai.

Het is vaak ook nog in het broedseizoen van vogels en andere dieren dus desastreus voor de toch al kwetsbare natuur.  Bovendien zijn de festivals maar voor een klein deel van de bevolking leuk, de rest zit de hele dag en nacht in de pokkeherrie die in een groot deel van de stad hoorbaar is. 

Bewoner 18-10-22 om 20:53

Parken hebben ruimte maar niet voor alles. Er moet goed bepaald worden of het betreffende festival wel in het park kan plaatsvinden. Parken lenen zich goed voor kleinschalige zaken maar zeker niet voor grootschalige. Kortom, wel voor maar heel goed naar de nadelen voor het park kijken. Voor Sonsbeek Zijpendaal alleen kleinschalige evenementen

Visser 18-10-22 om 21:42

Een deel van de parken in Arnhem draait voornamelijk om natuurbeleving. Feesten met harde muziek op de ronde weide of De Grote Schijn in Zypendaal verstoren de nachtrust van dieren. Grote drommen mensen beschadigen de kwetsbare natuur. Hier zou de nadruk meer moeten liggen op kleinschalige evenementen overdag, die minder belasting voor de natuur geven. 
Door de hoge ligging van de ronde weide dragen de zware bastonen ook ver over de omliggende buurten, waardoor veel bewoners last hebben van geluidsoverlast. Af en toe een feest in de stad, zoals Koningsdag of Free Your Mind, is begrijpelijk en acceptabel. Maar soms lijkt het wel of er iedere week een muziekevenement in Sonsbeek is in de zomer.

Anoniem 19-10-22 om 7:58

Evenementen kunnen ook prima in een hal of stadion. Daar is meestal al parkeerruimte en deze locaties zijn ingericht op eeen grote hoeveelheid mensen. Een park of de natuur is dat niet. 

Anoniem 19-10-22 om 9:22

Ik ben ervoor dat we zuinig zijn op de natuur in de parken. Daarnaast komen de meeste mensen vooral voor de rust. Laten we voor evenementen locaties kiezen door meer passen bij de feeststemming.  

EK 19-10-22 om 10:15

Het ligt er aan wat voor een festival, maar vaak gaat het gepaard met rotzooi, veel licht en lawaai. Ik denk dat Sonsbeek (en vooral) Zijpendaal te kwetsbaar is voor grote evenementen (zoals grote schijn). 

Park liefhebber 19-10-22 om 12:09

De parken Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem hebben hoge natuurwaarden en zijn cultuurhistorisch belangrijk, hetgeen zich niet verdraagt met evenementen die door grote bezoekersaantallen en tijdelijke bouwwerken/installaties bewezen hebben flinke schade toe te brengen (vertrappen van bossages en verdichting van de bodem rondom bomen en struiken, platlopen van natuurweides, grote hoeveelheden zwerfvuil, verstoring van dieren door geluidshinder en verlichting tot laat in de avond, massaal wildplassen, etc).    

Eleftheria 19-10-22 om 13:31

Ik vind dat er meer plekken moeten komen waar kunstenaars hun werk kunnen tonen dmv epxosities en evenementen , maar niet in het park. Kunstenaars of evenementen organizaties moeten een plek hebben waar ze het hele jaar door kunnen ontwikkelen en op deze plek kunnen ook evenementen gehouden worden.

Anoniem 19-10-22 om 15:41

Festivals e.d. zouden op Festival-terreinen moeten plaatsvinden. De fraaie parken van Arnhem zijn er om te wandelen, rust te vinden en vooral naar de vogels te luisteren. 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.